SPRING START ACTIEVOORWAARDEN    

ONTVANG TWEE GRATIS ACCESSOIRES BIJ AANKOOP VAN EEN GENESIS® II, PULSE* EN SMOKEFIRE*

* Op deze actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door. Na afloop van de actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar op de website van Weber.

1. Begrippen:

Actie: Ontvang twee gratis accessoires bij aankoop van de Actiemodellen bij een Erkende Dealer gedurende de Actieperiode;

Actiemodellen: de in de bijlage opgesomde Genesis®️ II (gesloten modellen), Pulse en SmokeFire modellen;

Actieperiode: de Actie loopt van 19 maart 2020 tot en met 19 april 2020; 

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Erkende Dealers: erkende Weber Dealers die gevestigd zijn in Nederland.

Weber: Weber-Stephen Holland B.V., gevestigd te Tsjûkemarwei 12 - 8521 NA Sint Nicolaasga, Nederland

2. De Actie wordt uitgevoerd door Weber. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

3. Alleen Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland mogen deelnemen aan de Actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

4. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname. 

Hoe werkt het?

5. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Actiemodel aan te schaffen bij een Erkende Dealer.

6. De Deelnemer dient na aanschaf van een Actiemodel een Weber ID-account aan te maken via: https://www.weber.com/NL/nl/account/ en het aangeschafte Actiemodel online te registreren in zijn/haar Weber ID-account. Let op: dit kan tot uiterlijk vier weken na afloop van de Actieperiode.

7. De Deelnemer is verplicht het serienummer van het aangeschafte Actiemodel en het aankoopbewijs te uploaden in het registratieproces.

8. De Deelnemer is verplicht een afleveradres op te geven. De Actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen Nederland.

9. Weber controleert het serienummer en het aankoopbewijs. Na validatie door Weber ontvangt de Deelnemer een orderbevestiging voor de gratis accessoires.

10. Weber verzendt de accessoires binnen 4 weken naar het afleveradres dat de Deelnemer heeft opgegeven. Hier zijn geen verzendkosten voor de Deelnemer aan verbonden.

11. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een geldig en correct afleveradres. Weber is niet aansprakelijk voor verzendingen naar onjuist ingevulde adressen.

12. Indien de Deelnemer zijn/haar aankoop van het Actiemodel annuleert is de Deelnemer verplicht het de accessoires zonder onnodige vertraging aan Weber terug te sturen. Weber draagt de verzendkosten.

Overig

13. Het is niet mogelijk om in plaats van de accessoires korting of contant geld te ontvangen.

14. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-33797.html. Weber zal het door de Deelnemer opgegeven afleveradres uitsluitend gebruiken om de accessoires op te sturen.

15. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Weber ID-accounts en/of Actiemodellen die verloren zijn gegaan als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.

16. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.

17. Weber kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

18. Weber behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien Weber een vermoeden heeft van fraude, misbruik of schending van deze Actievoorwaarden. In dergelijke gevallen is Weber gerechtigd de levering van de accessoires te weigeren en/of de reeds verzonden accessoires terug te vorderen.

19. Weber behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. Dit geldt met name in het geval dat correcte uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen kunnen Deelnemers geen aanspraak maken op eventuele vergoedingen van Weber.

20. Weber behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de Actievoorwaarden zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber.

21. Typefouten zijn voorbehouden.

22. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.

23. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Sint Nicolaasga zijn met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Actie of Actievoorwaarden. 

Actiemodellen Genesis® II en SmokeFire + gratis Weber GBS Sear Grate (Artikelnummer 8834 t.w.v. 59,99 euro) en Weber GBS Gevogeltestomer (Artikelnummer 8838 t.w.v. 69,99 euro)

Genesis II LX

60014164 GENESIS®II LX E-240 GBS® BLACK

60004164 GENESIS® II LX S-240 GBS® RVS

61014164 GENESIS® II LX E-340 GBS® BLACK

61004164 GENESIS® II LX S-340 GBS® RVS

62014164 GENESIS® II LX E-440 GBS® BLACK

62004164 GENESIS® II LX S-440 GBS® RVS

63014164 GENESIS® II LX E-640 GBS® BLACK

63004164 GENESIS® II LX S-640 GBS® RVS

Genesis II

61015164 GENESIS® II E-315 GBS GAS GRILL

62015164 GENESIS® II E-415 GBS GAS GRILL

62015175 GENESIS® II E-415 GBS GAS GRILL

61016164 GENESIS® II EP-335 GBS GAS GRILL

61016175 GENESIS® II EP-335 GBS GAS GRILL

61006164 GENESIS® II SP-335 GBS GAS GRILL

61006175 GENESIS® II SP-335 GBS GAS GRILL

62016164 GENESIS® II EP-435 GBS GAS GRILL

62016175 GENESIS® II EP-435 GBS GAS GRILL

62006164 GENESIS® II SP-435 GBS GAS GRILL

62006175 GENESIS® II SP-435 GBS GAS GRILL

SmokeFire

22511004 SMOKEFIRE EX4 GBS PELLET GRILL

23511004 SMOKEFIRE EX6 GBS PELLET GRILL

Actiemodellen Pulse + gratis bakplaat (Artikelnummer 6609 t.w.v. 59,99 euro) en Weber pizzasteen rond – diameter 26 cm (Artikelnummer 8831 t.w.v. 39,99 euro)

Pulse

81010053 PULSE 1000 BLACK

82010053 PULSE 2000 BLACK

85010053 PULSE 2000 MET STAND

84010053 PULSE 1000 MET STANDAlgemene voorwaarden Weber Grill Academy Workshop


Gratis vouchercode voor een Weber Grill Academy Workshop (ter waarde van € 99,99 bij de actie op geselecteerde barbecues).

Hierna vindt u de Algemene Voorwaarden voor de promotie ‘KOOP GESELECTEERDE WEBER BARBCUES EN CLAIM EEN GRATIS GRILL ACADEMY VOUCHERCODE’ (‘Aanbieding’) door Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (“Weber”). Met deelname aan de Aanbieding worden deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

Deze Aanbieding is exclusief gericht aan particulieren van minstens 18 jaar oud (‘Koper’), die een nieuwe Summit® gasbarbecue, Summit® houtskoolbarbecue, Genesis® II gasbarbecue (gesloten modellen), Master-Touch® Premium houtskoolbarbecue, SmokeFire® Pelletbarbecue of Pulse® Electrische barbecue van Weber of een deelnemende geautoriseerde dealer van Weber-Stephen in Nederland tussen 06.02.2020 en 15.03.2020 (“Looptijd”) heeft gekocht. De aanbieding geldt zolang de voorraad van de geselecteerde barbecues strekt.

De gratis tegoedbon vereist de aanschaf van een nieuwe Summit® houtskoolbarbecue, Genesis® II gasbarbecue (gesloten modellen), Master-Touch® Premium houtskoolbarbecue, SmokeFire® Pelletbarbecue of Pulse® Electrische barbecue van Weber of een deelnemende geautoriseerde dealer van Weber-Stephen in Nederland tijdens de Looptijd. Daarnaast vereist deelname dat de Koper een Weber ID-account heeft (op https://www.weber.com/NL/nl/register/) en zijn gekochte barbecue registreert onder zijn Weber ID-account tot 4 weken na het einde van de aanbieding (uiterlijk 15.04.2020). Voor de registratie moet de koper het serienummer van de gekochte barbecue opgeven in het beoogde registratieproces. Het serienummer wordt gevalideerd door Weber en nadat het is gevalideerd, ontvangt de consument de orderbevestiging en de vouchercode via e-mail.

In geval van definitieve annulering van de aankoop, wordt de tegoedbon ongeldig verklaard door Weber. Weber behoudt zich ook het recht voor om personen uit te sluiten van deelname die voordelen willen verkrijgen door te frauderen of die deze Algemene Voorwaarden schenden.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de resterende Algemene Voorwaarden.

Gegevensbescherming:
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID, verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website op www.weber.com voor meer informatie.

ACTIEVOORWAARDEN  CASHBACK ACTIE WINTER 2019-2020 


Weber-Stephen Holland B.V. Tsjûkemarwei 12 - 8521 NA Sint Nicolaasga 

-        De actie is geldig van 15 november 2019 tot en met 15 januari 2020 (aankoopdatum factuur/kassabon)

-        Uiterste datum inleveren van de aankoop bon: 15 februari 2020 (alleen bij aankoop van de actiebarbecue en actieaccessoire gedurende de actieperiode).

-        Alleen facturen of kassabonnen worden gezien als geldig bewijs van aankoop. Bewijzen van verzending, bestelbonnen of digitale betalingsbewijzen worden niet geaccepteerd.

-        Inzendingen die te laat of incompleet verzonden worden, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Maak en bewaar kopieën van alle documenten die worden verstuurd. Weber is niet verantwoordelijk voor beschadigde, kwijtgeraakte of vertraagde inzendingen.

-        Maximaal 1 inzending per aangekocht product mogelijk.

-        Maximaal 1 terugbetaling per product mogelijk (i.v.m. combinatie-acties).

-        De actie geldt alleen op goederen die via erkende dealers in Nederland zijn aangekocht. Zie de Dealer Locator op weber.com voor een lijst van officiële Weber dealers.

-        Spaar- en loyaliteitsprogramma’s zijn uitgesloten van deze actie.

-        De actie is alleen geldig op de volgende modellen barbecues en accessoires: 

 • Pulse 2000 en Pulse 2000 met onderstel > € 100,- cashback
  Artikelnummer: 82010053, 85010053 
 • Genesis II: alle modellen met 4 branders  > € 200,- cashback
  Artikelnummer: 62011164, 62011175, 62001164, 62001175, 62051164, 62051175, 62015164, 6201575, 62016164, 62016175, 62006164, 62006175

 • Summit Charcoal Grill / Grilling Center > € 250 ,- cashback
  Artikelnummer: 18301004, 18501004
   
 • Summit E/S-670 > € 500,- cashback
  Artikelnummer: 7371064, 7370075

 • iGrill Mini > € 10,- cashback
  Artikelnummer: 7220

 • iGrill 2 > € 15,- cashback
  Artikelnummer: 7221

 • iGrill 3 > € 15,- cashback
  Artikelnummer: 7205  

-        Registreer uw barbecue op weber.com (bij accessoires is dit niet nodig).

-        Download en print de pdf op weber.com en vul deze volledig in.

-        Stuur het schriftelijk ingevulde formulier, de bevestiging van uw barbecueregistratie op weber.com, een kopie van de aankoopbon + alle originele streepjescodes (EAN-codes)*  van de doos naar: Weber-Stephen Holland B.V., T.a.v.: Cashback actie, Antwoordnummer 3402, 8520 VA Joure 

-        Na controle of de inzending compleet is en of er voldaan is aan de actievoorwaarden zal het cashback bedrag gestort worden.

-        Weber streeft ernaar het bedrag binnen zes weken te storten op het opgegeven rekeningnummer, zoals ingevuld op het formulier.

-        Weber-Stephen Holland B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de promotiemodellen bij uw verkooppunt. Ga naar https://www.weber.com/NL/nl/storefinder/ voor de lijst met deelnemende winkels. 

-        Weber verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor deze actie om de overeenkomst die tot stand komt tussen uzelf en Weber uit te voeren. 

-        Weber geeft uw persoonsgegevens door aan: (i) ondernemingen die persoonsgegevens verwerken in naam en voor rekening van Weber, (ii) derden, wanneer wettelijk verplicht. 

-        U beschikt over bepaalde rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving. Voor de uitoefening kan u ons contacteren via onze website, of via het adres vermeld in deze actievoorwaarden.

-        Druk- en zetfouten voorbehouden.

Aangepaste openingstijden tijdens de zomervakantie.

Week 30
Zaterdag 27 juli gesloten.
Week 31
Ma. 29 juli t/m do. 1 aug. van 8.30-17.00 uur.
Vr. 2 augustus van 8.30-12.30 uur.
Zaterdag 3 augustus gesloten.
Week 32
Ma. 5 t/m vr. 9 augustus van 8.30-12.30 uur.
Zaterdag 10 augustus gesloten.
Week 33 Ma. 12 t/m vr. 16 aug. van 8.30 t/m 17.00 uur.
Zaterdag 17 aug. gesloten.
Week 34
Vanaf maandag 19 augustus gelden weer de reguliere openingstijden.

In deze periode kunnen bestellingen enige vertraging oplopen.

ONTVANG UW CASHBACK bij de Summit Charcoal.

 1. Download en print het cashbackformulier en vul deze volledig in.
  CASHBACKFORMULIER  > 
   
 2. Registreer uw barbecue op uw Weber ID. Heeft u alleen een accessoire gekocht? Dan is deze stap niet nodig.
  REGISTREER UW WEBER ID > of LOG IN > 

 3. Stuur het ingevulde PDF formulier, de bevestiging van uw barbecueregistratie op uw Weber ID, een kopie van de aankoopbon en alle streepjescodes* die op de doos zitten naar: Weber-Stephen Holland B.V., t.a.v. Summit Charcoal Cashback actie, Antwoordnummer 3402, 8520 VA Joure.

* Op de doos van de barbecue zitten 4 streepjescodes. Knip deze uit en stuur deze op.

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIE ‘WIN EEN WEBER IGRILL 2’ - 2019

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Actie: de “Win een Weber iGrill 2” actie
Actievoorwaarden: deze actievoorwaarden
Actieproducten: alle Weber barbecues
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 
Prijs: Weber iGrill 2
Weber: Weber-Stephen Holland B.V, gevestigd te (8521 NA) Tsjûkemarwei 12, Sint Nicolaasga, Nederland
Weber-ID: registratie bij https://www.weber.com/NL/nl/account/?dwcont=C1351427969

2. De Actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Weber. Op de Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

3. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

4. Bij aankoop van een Actieproduct en registratie van een Deelnemer bij Weber-ID kan kans gemaakt worden op een Weber iGrill 2.

5. Deelname vindt uitsluitend digitaal plaats nadat de Deelnemer een Weber-ID heeft aangemaakt en de bevestigingsmail heeft doorgestuurd naar igrill2actie@weberstephen.com.

6. Om kans te maken op de Weber iGrill 2, dient de Deelnemer digitaal zijn gegevens te registreren, waaronder: het Weber-ID van de Deelnemer, zijn emailadres, de aankoopdatum van de barbecue. Deelnemer dient de bevestigingsmail na registratie door te sturen naar igrill2actie@weberstephen.com.

7. De Actie loopt van 6 mei 2019 tot en met 14 juli 2019. In de Actie periode wordt er elke week een iGrill 2 verloot onder de Deelnemers. In totaal zijn dit 10 Weber iGrill 2 thermometers. De aanwijzing van de winnaars vindt plaats door middel van een trekking onder alle Deelnemers aan de Actie. De Deelnemers van elke week worden als totaal bij elkaar opgeteld waaruit de winnaar wordt verloot.

8. De winnaars van de Actie worden per email op de hoogte gebracht. De winnaar ontvangt een code waarmee de gewonnen iGrill 2 gratis besteld kan worden via de webshop (https://www.weber.com/NL/nl/home/). De code is geldig t/m 31 december 2019. Als de iGrill 2 niet binnen dit termijn is besteld, dan vervalt de prijs. 

9. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en is gekoppeld aan het e-mailadres van de Deelnemer, zoals opgegeven bij het aanmaken van het Weber-ID. De prijs is niet in te wisselen voor geld of andere producten van Weber.

10. Weber behoudt zich het recht voor om bij niet-beschikbaarheid van de Prijs voor een vervangende prijs te zorgen.

11. Nadat de iGrill is besteld via de webshop tracht Weber de gewonnen Prijs binnen twee (2) weken bij de winnaar te leveren op een door de winnaar aangegeven huisadres in Nederland.

12. Het is voor een Deelnemer slechts mogelijk om eenmalig deel te nemen met zijn of haar e-mailadres.

13. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

14. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove nalatigheid.

15. Weber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

16. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

17. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Deelnemers die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.

18. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-28460.html. Gegevens zullen alleen worden overgedragen aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het aanbod. Indien Deelnemers toestemming geven om de Weber nieuwsbrief te ontvangen, worden de door Deelnemers opgegeven e-mailadressen gebruikt om Deelnemers op de hoogte te houden van Weber nieuws.

19. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.

20. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de Deelname aan deze Actie.

21. Om deel te mogen nemen aan de Actie, moet een Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Indien Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan deze Actie.

22. Weber kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de Deelnemer leidt.   

23. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.

Spring Start aktie

Spring Start – ontvang een gratis GBS-accessoire bij aankoop van een Genesis® II, Spirit en Master-Touch GBS Premium* 


* Op deze actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door. Na afloop van de actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar op de website van Weber.

Actievoorwaarden:
1. Begrippen: Actie: Ontvang een gratis GBS-accessoire bij aankoop van de Actiemodellen bij een Erkende Dealer gedurende de Actieperiode; Actiemodellen: de in de bijlage opgesomde Genesis® II, Spirit en Master-Touch GBS Premium modellen; Actieperiode: de Actie loopt van 22 maart 2019 tot en met 22 april 2019; Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Erkende Dealers: erkende Weber Dealers die gevestigd zijn in Nederland. Weber: Weber-Stephen Holland B.V, gevestigd te (8521 NA) Tsjûkemarwei 12, Sint Nicolaasga, Nederland.
2. De Actie wordt uitgevoerd door Weber. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.
3. Alleen Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland mogen deelnemen aan de Actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
4. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

Hoe werkt het?
5. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Actiemodel aan te schaffen bij een Erkende Dealer.
6. De Deelnemer dient na aanschaf van een Actiemodel een Weber ID-account aan te maken via: https://www.weber.com/NL/nl/register/ en het aangeschafte Actiemodel online te registreren in zijn/haar Weber ID-account. Let op: dit kan tot uiterlijk vier weken na afloop van de Actieperiode.
7. De Deelnemer is verplicht het serienummer van het aangeschafte Actiemodel en het aankoopbewijs te uploaden in het registratieproces.
8. De Deelnemer is verplicht een afleveradres op te geven. De Actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen Nederland.
9. Weber controleert het serienummer en het aankoopbewijs. Na validatie door Weber ontvangt de Deelnemer een orderbevestiging voor het gratis GBS-accessoire.
10. Weber verzendt het GBS-accessoire binnen 4 weken naar het afleveradres dat de Deelnemer heeft opgegeven. Hier zijn geen verzendkosten voor de Deelnemer aan verbonden.
11. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een geldig en correct afleveradres. Weber is niet aansprakelijk voor verzendingen naar onjuist ingevulde adressen.
12. Indien de Deelnemer zijn/haar aankoop van het Actiemodel annuleert is de Deelnemer verplicht het GBSaccessoire zonder onnodige vertraging aan Weber terug te sturen. Weber draagt de verzendkosten.
Overig
13. Het is niet mogelijk om in plaats van het GBS-accessoire korting of contant geld te ontvangen.
14. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-28460.html. Gegevens zullen alleen worden overgedragen aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het aanbod. Weber zal het door de Deelnemer opgegeven afleveradres uitsluitend gebruiken om het GBSaccessoire op te sturen.
15. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Weber ID-accounts en/of Actiemodellen die verloren zijn gegaan als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.
16. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.
17. Weber kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.
18. Weber behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien Weber een vermoeden heeft van fraude, misbruik of schending van deze Actievoorwaarden. In dergelijke gevallen is Weber gerechtigd de levering van het GBS-accessoire te weigeren en/of het reeds verzonden GBS-accessoire terug te vorderen.
19. Weber behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. Dit geldt met name in het geval dat correcte uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen kunnen Deelnemers geen aanspraak maken op eventuele vergoedingen van Weber.
20. Weber behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de Actievoorwaarden zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber.
21. Typefouten zijn voorbehouden.
22. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.
23. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam is met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Actie of Actievoorwaarden.

Actiemodellen:
Master-Touch GBS Premium E-5770 (Artikelnummer: 17301004) + gratis GBS Pizzasteen t.w.v. € 59,99
Master-Touch GBS Premium E-5775 (Artikelnummer: 17401004) + gratis GBS Pizzasteen t.w.v. € 59,99
Genesis® II E-315 GBS (Artikelnummer: 61015164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II E-415 GBS (Artikelnummer: 62015164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II EP-335 GBS (Artikelnummer: 61016164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II SP-335 GBS (Artikelnummer: 61006164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. €159,98
Genesis® II EP-435 GBS (Artikelnummer: 62016164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II SP-435 GBS (Artikelnummer: 62006164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX E-240 GBS (Artikelnummer: 60014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX S-240 GBS (Artikelnummer: 60004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX E-340 GBS (Artikelnummer: 61014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX S-340 GBS (Artikelnummer: 61004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX E-440 GBS (Artikelnummer: 62014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX S-440 GBS (Artikelnummer: 62004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX E-640 GBS (Artikelnummer: 63014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX S-640 GBS (Artikelnummer: 63004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Spirit E-320 Original GBS (Artikelnummer: 46613664) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit E-320 Premium GBS (Artikelnummer: 46713364) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit S-320 Premium GBS (Artikelnummer: 46703564) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit E-330 Premium GBS (Artikelnummer: 46813364) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit S-330 GBS Premium (Artikelnummer: 46803564) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II E-210 GBS (Artikelnummer: 44010164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II S-210 GBS (Artikelnummer: 44000164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II E-220 GBS (Artikelnummer: 44012164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II E-310 GBS (Artikelnummer: 45010164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II E-320 GBS (Artikelnummer: 45012164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II S-320 GBS (Artikelnummer: 45002164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99