Nieuws & Acties

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE BOUWVAK
Tijdens de bouwvak hebben wij gewijzigde openingstijden.
Bestellingen kunnen eventueel de volgende dag worden verzonden.
Zaterdag 24 juli gesloten.
Maandag 26 t/m vrijdag 30 juli van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 31 juli gesloten.
Maandag 2 t/m vrijdag 6 aug. van 8.30 – 12.30 uur.
Zaterdag 7 augustus gesloten.
Maandag 9 t/m vrijdag 13 aug. van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 14 augustus gesloten.
Vanaf maandag 16 augustus gelden weer de reguliere openingstijden.

Vanaf zaterdag 29 mei 2021 zijn wij weer op zaterdag geopend van 8.30 – 12.30 uur.

SPRING START 2021 Deze actie is inmiddels afgelopen !
ACTIEVOORWAARDEN EN CONDITIES
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotionele aanbieding “KOOP GESELECTEERDE WEBER BARBECUES EN KRIJG EEN GRATIS WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB (“Aanbieding”). Door deelname aan de Aanbieding worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

1. De Organisator
De initiatiefnemer is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn (“De Organisator”)

2. De Aanbieding
De titel van de aanbieding is: “KOOP GESELECTEERDE WEBER BARBECUES EN KRIJG EEN GRATIS WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB (“Aanbieding”).

3. De Voorwaarden
De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor personen die handelen als individu en niet handelen vanuit een bedrijf of beroep, woonachtig in Nederland, in de leeftijd van 18 jaar of ouder, die een nieuwe Summit® Gas Barbecue / Genesis® II Gas Barbecue / Spirit® Premium Gas Barbecue hebben gekocht bij:

a. De Organisator; of
b. Een door de Organisator erkende detailhandelaar die actief is in Nederland (de “Deelnemende Landen”)
Tussen de periode van 30.03.2021 en 01.06.2021 (“Aanbiedingstermijn”) en die in het bezit zijn van een Weber ID-account (de “Koper”). Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/NL/nl/register/

4. Hoe deel te nemen
Na aankoop van een geselecteerde Summit® gasbarbecue, Genesis® II gasbarbecue of Spirit® Premium gasbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, dient de Koper zijn aankoop te registreren in zijn Weber ID account niet later dan vier weken na het einde van de Aanbiedingstermijn, dus ten laatste op 01.07.2021.

De Koper zal het serienummer van het aangekochte product moeten opgeven en een kopie van het aankoopbewijs moeten uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis Weber Connect Hub kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Kopers die woonachtig zijn in postcodes waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan is hier te vinden: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/verzending-en-retour/weber-35603.html

Het serienummer zal worden gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm zal ontvangen, de klant dient vervolgens de instructies te volgen over hoe de aanbieding in te wisselen via weber.com. De Koper zal worden gevraagd om zijn afleveradres in te voeren om de gratis Weber Connect Smart Grilling Hub te ontvangen. De verzending van de gratis Weber Connect Smart Grilling Hub naar het door de Koper opgegeven adres is gratis.

In aanmerking komende barbecues & bijbehorende gratis accessoires zijn als volgt (zie Bijlage 9. voor deelnemende modellen):

Geselecteerde Summit® Gas Barbecues
Geselecteerde Genesis® II Gas Barbecues
Geselecteerde Spirit® Premium Gas Barbecues
Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productseries hebben recht op een gratis Weber Connect Smart Grilling Hub (Artikelnummer 3202), zolang de voorraad strekt. Mocht de voorraad van het accessoire aflopen voor het einde van de aanbieding, dan ontvangen in aanmerking komende klanten een voucher met dezelfde winkelwaarde, in te wisselen op weber.com.

5. Annulering
Als de consument de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte Summit® gasbarbecues, Genesis® II gasbarbecues, Spirit® Premium gasbarbecues wenst te beëindigen nadat deze zijn verzonden of de consument deze heeft ontvangen, moet de consument de Weber Connect Hub binnen 28 dagen retourneren aan de Organisator. De Organisator zal de redelijke kosten van terugzending voor zijn rekening nemen.

Indien enige bepaling of deelbepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden.

6. Beperking van aansprakelijkheid
Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze voorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator geen aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of voucher codes. De gratis Weber Connect Smart Grilling Hub kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.
In het geval dat de Organisator niet in staat is om de relevante accessoires te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor buiten zijn controle, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in het geval van enig waarschijnlijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden.

7. Gegevensbescherming
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor nadere informatie.

8. Algemeen
Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

9. Bijlage

In aanmerking komend accessoire: Weber Connect Smart Grilling Hub (Artikelnummer 3202)

In aanmerking komende barbecues:
46112264 – Spirit E-215 GBS, Black
46512264 – Spirit E-315 GBS, Black
46712264 – Spirit E-325 GBS, Black
46912264 – Spirit E-325S GBS, Black
46812264 – Spirit EP-335 Premium GBS, Black
46812275 – Spirit EP-335 Premium GBS
46312264 – Spirit E-225 GBS, Black
61026164 – Genesis II EP-335 GBS, Copper
61010164 – Genesis® II E-310 GBS Gas Grill Black
61050164 – Genesis® II E-310 GBS Gas Grill Smoke Grey
61050175 – Genesis® II E-310 GBS Gas Grill Smoke Grey
62010164 – Genesis® II E-410 GBS Gas Grill Black
62050164 – Genesis® II E-410 GBS Gas Grill Smoke Grey
62050175 – Genesis® II E-410 GBS Gas Grill Smoke Grey
61011164 – Genesis® II E-310™ GBS™ Black
61051164 – Genesis® II E-310™ GBS™ Smoke Grey
61001164 – Genesis® II S-310 GBS RVS
61012164 – Genesis® II E-330 GBS, Black
61012175 – Genesis® II E-330 GBS, Black
62011164 – Genesis® II E-410™ GBS™, Black
62051164 – Genesis® II E-410™ GBS™, Smoke Grey
62001164 – Genesis® II S-410 GBS, RVS
61015164 – Genesis® II E-315™ GBS™
62015164 – Genesis® II E-415™ GBS™, Black
61016164 – Genesis® II EP-335™ GBS™, Black
61006164 – Genesis® II SP-335™ GBS™, RVS
62016164 – Genesis® II EP-435™ GBS™, Black
62006164 – Genesis® II SP-435 GBS, RVS
7171075 – Summit E-470 GBS “System Edition”, Black
7170075 – Summit S-470 GBS “System Edition”, RVS
7371064 – Summit E-670 GBS “System Edition”, Black
7370075 – Summit S-670 GBS “System Edition”, RVSOpeningstijden tijdens Corona

Momenteel zijn wij op de zaterdagen gesloten.
Wil je onze showroom bezoeken maak dan even een afspraak, bel ons op 074-2670394 (Probin Borne) of stuur een mail info@bbqer.nl  

WinterWeberen
– ontvang gratis accessoires bij aankoop van een Master-Touch® E5750/E-5755 houtskoolbarbecue en bij aankoop van een Spirit II E-320/S-320 gasbarbecue*.
*Op deze actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door. Na afloop van de actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar op de website van Weber.

Actievoorwaarden:
1. Begrippen:
Actie: Ontvang gratis accessoires bij aankoop van de Actiemodellen bij een Erkende Dealer gedurende de Actieperiode;
Actiemodellen: de in de bijlage opgesomde Master-Touch® E5750/E-5755 en Spirit II E-320/S-320 modellen;Actieperiode: de Actie loopt van 29 oktober 2020 tot en met 5 januari 2021;
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Erkende Dealers: erkende Weber Dealers die gevestigd zijn in Nederland.
Weber: Weber-Stephen Holland B.V., gevestigd te Tsjûkemarwei 12 – 8521 NA Sint Nicolaasga, Nederland
2. De Actie wordt uitgevoerd door Weber. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.
3. Alleen Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland mogen deelnemen aan de Actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
4. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

 

Hoe werkt het?
5. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Actiemodel aan te schaffen bij een Erkende Dealer.
6. De Deelnemer dient na aanschaf van een Actiemodel een Weber ID-account aan te maken via: https://www.weber.com/NL/nl/account/ en het aangeschafte Actiemodel online te registreren in zijn/haar Weber ID-account. Let op: dit kan tot uiterlijk 5 februari 2021.
7. De Deelnemer is verplicht het serienummer van het aangeschafte Actiemodel en het aankoopbewijs te uploaden in het registratieproces.
8. De Deelnemer is verplicht een afleveradres op te geven. De Actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen Nederland.
9. Weber controleert het serienummer en het aankoopbewijs. Na validatie door Weber ontvangt de Deelnemer een orderbevestiging voor de gratis accessoires.
10. Weber verzendt de accessoires binnen 4 weken naar het afleveradres dat de Deelnemer heeft opgegeven. Hier zijn geen verzendkosten voor de Deelnemer aan verbonden.
11. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een geldig en correct afleveradres. Weber is niet aansprakelijk voor verzendingen naar onjuist ingevulde adressen.
12. Indien de Deelnemer zijn/haar aankoop van het Actiemodel annuleert is de Deelnemer verplicht de accessoires zonder onnodige vertraging aan Weber terug te sturen. Weber draagt de verzendkosten.

 

Overig
13. Het is niet mogelijk om in plaats van de accessoires korting of contant geld te ontvangen.
14. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-33797.html. Weber zal het door de Deelnemer opgegeven afleveradres uitsluitend gebruiken om de accessoires op te sturen.
15. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Weber ID-accounts en/of Actiemodellen die verloren zijn gegaan als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.
16. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.
17. Weber kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.
18. Weber behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien Weber een vermoeden heeft van fraude, misbruik of schending van deze Actievoorwaarden. In dergelijke gevallen is Weber gerechtigd de levering van de accessoires te weigeren en/of de reeds verzonden accessoires terug te vorderen.
19. Weber behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. Dit geldt met name in het geval dat correcte uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen kunnen Deelnemers geen aanspraak maken op eventuele vergoedingen van Weber.
20. Weber behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de Actievoorwaarden zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber.
21. Typefouten zijn voorbehouden.
22. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.
23. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Sint Nicolaasga zijn met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Actie of Actievoorwaarden.

 

Actiemodel MASTER-TOUCH® GBS E-5750/E-5755 HOUTSKOOLBARBECUE Ø 57 CM: + gratis GBS
Gevogeltestomer (Artikelnummer 8838 t.w.v. 69,99 euro) en Premium Handschoenen maat L/XL (Artikelnummer 6670 t.w.v. 49,99 euro)

 

MASTER-TOUCH®
14701004 MASTER-TOUCH® GBS E-5750 HOUTSKOOLBARBECUE Ø 57 CM
14801004 MASTER-TOUCH® GBS E-5755 HOUTSKOOLBARBECUE Ø 57 CM

 

Actiemodellen SPIRIT® II E-320/S-E320 GBS GASBARBECUE: + gratis Braadspit (Artikelnummer 8519 t.w.v. 149,99 euro), Premium Toolset (Artikelnummer 6645 t.w.v. 39,99 euro) en Premium Handschoenen maat L/XL (Artikelnummer 6670 t.w.v. 49,99 euro)

 

SPIRIT®II
45012164 SPIRIT II E-320 GBS GASBARBECUE
45002164 SPIRIT II S-320 GBS GASBARBECUE

 Tijdelijke aanpassing openingstijden.
Tijdens de zomervakantie zijn onze openingstijden enigszins aangepast.
Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt en verzonden maar het kan zijn dat het iets langer duurt dan ‘normaal’. Dat zal vooral spelen in de week van 27 tot en met 31 juli.
Wil je meer zekerheid over verzendingen neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 074-2670394.

De openingstijden tijdens de bouwvak zijn:
Week 29
Zaterdag 18 juli gesloten.
Week 30
Ma. 20 t/m vr. 24 juli van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 25 juli gesloten.
Week 31
Ma. 27 t/m vr. 31 juli van 8.30 – 12.30 uur.
Zaterdag 1 augustus gesloten.
Week 32
Ma. 3 t/m vr. 7 augustus van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 8 augustus gesloten.