Disclaimer

THB Groep B.V. (K.v.K 06059775), hierna te noemen THB, verleent hierbij toegang tot BBQer.nl (de website) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. THB behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid.
THB spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/ of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/ of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met THB.

Auteursrechten.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij THB en haar licentiegevers. Kopiëren verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van THB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald inregelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.